ADWOKAT AGNIESZKA SZYDEŁKO
WŁAŚCICIEL KANCELARII ADWOKACKIEJ „SOWELO”

Doktor nauk prawnych - rozprawa doktorska obroniona w prestiżowej Uczelni Łazarskiego w Warszawie, praca przyjęta z wyróżnieniem.
Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na  kierunku  Prawo  na Wydziale Prawa i Administracji. Po odbytej aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego z wyróżnieniem wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych  i  osób  prawnych  w  różnych  dziedzinach  prawa, a    dodatkowe    umiejętności    i    wiedza pozwalają    jej    na    kompleksowe  i wieloaspektowe spojrzenie na każdy problem. O sprawy swoich klientów walczy do ostatniej minuty. Oprócz bycia adwokatem Agnieszka Szydełko ukończyła także z wyróżnieniem kierunek Psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studia  podyplomowe  z  Psychologii  transportu  z  elementami  diagnostyki  na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach.

Jest   osobą   żądną   wiedzy,   czego   efektem   są   ukończone   liczne   kursy  i szkolenia, uzyskane dodatkowe uprawnienia, których ciągle przybywa. Wśród nich wymienić można chociażby: uprawnienia mediatora, pedagogiczne, doradcy zawodowego, opiniowania w sprawach o odszkodowanie z powodu doznanej straty osobistej (PTSD), profilowania kryminalnego, przesłuchania podejrzanego, psychologii bezpieczeństwa pracy,  zaburzeń depresyjnych,  z  zakresu  pracy  psychologicznej  z  dziećmi i młodzieżą pod kątem sytuacji kryzysowych, traumatycznych, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, przemocy seksualnej wobec dzieci, funkcjonowania    ich    w    rodzinach    zrekonstruowanych    i     zastępczych. Autorka licznych artykułów i wystąpień naukowych (w tym na konferencjach), współorganizator konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych, uczestniczka kilku projektów międzynarodowych z zakresu psychologii pracy i organizacji. Posiada własne Centrum Psychologiczne i wykłada na studiach podyplomowych z Psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (wszystkie oddziały). Dodatkowo ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w Świnoujściu. Gra na fortepianie, flecie poprzecznym i prostym oraz na skrzypcach. Posługuje się biegle językami angielskim, niemieckim i migowym.


ZAKRES USŁUG

Kancelaria Adwokacka „SOWELO” Adwokat Agnieszki Szydełko obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy, fundacje, stowarzyszenia, kluby i nie tylko. Oferujemy usługi zarówno osobom i podmiotom gospodarczym polskim, jak i zagranicznym.

Dostępna jest obsługa w językach: angielskim, niemieckim oraz migowym.

FORMY ROZLICZEŃ

Kancelaria Adwokacka „SOWELO” Adwokat Agnieszki Szydełko oferuje następujące sposoby rozliczeń wynagrodzenia:

 • porada prawna – jednorazowe wynagrodzenie za udzieloną poradę
 • czynność lub sprawa – cena ustalana indywidualnie z klientem za dokonanie konkretnej czynności (np. sporządzenie pozwu,
  pisma procesowego, projektu umowy, opinii prawnej itp.) lub prowadzenie sprawy (całościowo lub za pisma i każdą rozprawę)
 • godzinowe – jako iloczyn stawki ustalonej indywidualnie z klientem i czasu pracy poświęconego na czynność lub sprawę
  (przeznaczone głównie dla podmiotów gospodarczych).
 • ryczałtowe – stałe miesięczne wynagrodzenie ustalane indywidualnie z klientem w umowie, zawierające liczbę godzin przeznaczonych
  na gotowość Kancelarii do obsługi prawnej podmiotu (przeznaczone głównie dla podmiotów gospodarczych)
Między Kancelarią a Klientem ustalone może zostać również wynagrodzenie „success fee”, które jest wynagrodzeniem dodatkowym do jednej z powyższych form rozliczeń. Wysokość jest ustalana procentowo od wartości uzyskanej korzyści Klienta w wyniku działań Kancelarii, a wypłacana tylko w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia na rzecz Klienta.


Wysokość stawki godzinowej ustalana jest na podstawie rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy.
Istnieje możliwość płatności gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem lub za pośrednictwem terminala)

metody płatności

KARTA PŁATNICZA

metody płatności

GOTÓWKA

metody płatności

PRZELEW

USŁUGI PRAWNE ONLINE

Kancelaria Adwokacka „SOWELO” Adwokat Agnieszka Szydełko idąc z duchem czasu wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów
i oferuje usługi także na odległość.

Jest to usługa skierowana przede wszystkim do osób, które nie mogą udać się osobiście do kancelarii adwokackiej lub znajdują się
poza granicami Polski. Usługa oferowana jest zarówno do osób indywidualnych, jak i firm, instytucji, fundacji, stowarzyszeń i innych.

Celem jest szybka, profesjonalna i rzetelna odpowiedź na pytania nurtujące Klientów.

W tej formie dostępne są między innymi:
 • porady prawne telefoniczne lub za pośrednictwem Internetu
 • opiniowanie umów
 • sporządzanie fotokopii akt sądowych
 • sporządzanie opinii prawnych na zadany przez Klienta temat lub problem prawny
W celu skorzystania z usług prawnych online Kancelarii wystarczy:
 1. wypełnić formularz kontaktowy na stronie internetowej Kancelarii wskazując swoje dane oraz wiadomość z możliwie
  najdokładniejszym opisem stanu faktycznego i typem usługi, którą Klient jest zainteresowany
 2. Kancelaria w ciągu 24h wyceni usługę z jednoczesnym wskazaniem czasu realizacji zlecenia
 3. w razie akceptacji warunków Klient wpłaca stosowną kwotę na rachunek bankowy Kancelarii
 4. po otrzymaniu wynagrodzenia Kancelaria niezwłocznie przystąpi do realizacji zlecenia
 5. po zakończeniu realizacji usługi Kancelaria wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT
Przejdź do formularza

KONTAKT


Kancelaria Adwokacka „SOWELO”
Adwokat Agnieszka Szydełko

ul. Biskupa Stanisława Adamskiego 40
41-407 Imielin

Tel. +48 790 216 126
e-mail: biuro@kancelaria-sowelo.pl
Fb: KancelariaAdwokackaSowelo

NIP: 6462792369
REGON: 380745754

ING Bank Śląski S.A.
30 1050 1399 1000 0092 5799 2660